Waloryzacja emerytur

Waloryzacja odbywa się co roku i jest pewnym sposobem na zwiększenie świadczeń emerytalnych. Waloryzacja obowiązuje od 1 marca. Na czym ona polega? Pod uwagę brane są ceny produktów i usług, koszty utrzymania oraz wzrost płac. Waloryzację oblicza się na podstawie wysokości emerytury, podstawy jej wymiaru, jak również wskaźnika waloryzacji.

Wysokość wskaźnika waloryzacyjnego jest zróżnicowana. Nie ma one stałej, jednolitej wartości. Powodem jest zależność od innych czynników. Inflacja oraz wzrost płac są odmienne w poszczególnych latach, dlatego jednolita wysokość wskaźnika waloryzacji nie byłaby wówczas prawidłowa. Wysokością waloryzacji zajmuje się Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jej posiedzenie odbywa się na kilka miesięcy przed wprowadzeniem waloryzacji. Konieczność dokonywania corocznej waloryzacji znajduje potwierdzenie w Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy. Istnieje jednak kilka systemów, według których waloryzacja jest przeprowadzana.

Szczególny przypadek dotyczy emerytury wstrzymanej lub zawieszonej. W momencie wznowienia przyznawania emerytury, należy do jej wysokości doliczyć waloryzacje, które przypadały na okres wstrzymania. Uwzględnić trzeba również wszelkie dodatkowe waloryzacje.

www.annamedicalcenter.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *