Podwyższenie wieku emerytalnego

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy burzliwą dyskusję społeczną wywołał plan podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Dotychczas kobiety mogły uzyskiwać świadczenia emerytalne jeśli ukończyły 60 lat. W przypadku mężczyzn wiek ten wynosił 65 lat. Rząd zamierza zrównać ten wiek emerytalny do 67 lat. Zmiany mają być wdrażane stopniowo na przestrzeni kilku najbliższych lat.

Jakie były motywy zwiększenia wieku emerytalnego? Jednym z argumentów był fakt, że w Polsce wiek przejścia na emeryturę jest stosunkowo niski, w porównaniu do pozostałych krajów. Niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej odznaczają się wyższym wiekiem emerytalnym, niż Polska.

Kolejnym argumentem są zmiany demograficzne. Dotyczy to proporcji między liczbą osób w wieku produkcyjnym a osobami w wieku emerytalnym. Obecnie jakość i długość życia uległa poprawie. Ponadto drastycznie maleje ilość narodzin. Część młodych osób w wieku produkcyjnym opóźnia podjęcie pracy zarobkowej, co spowodowane jest dłuższą nauką. Zgodnie z obliczeniami rządu dłuższa praca umożliwi zgromadzenie większego kapitału, co z kolei przełoży się na większe świadczenia emerytalne. Tym samym rząd tłumaczy, że nie podniesienie wieku emerytalnego może skutkować większym ubóstwem wśród osób w wieku podeszłym. Zagrożenie istnieje również w niedoborze pracowników w wieku produkcyjnym, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *