Kiedy należy przystąpić do OFE?

www.zwalczaniechwastow.com.pl

Każda osoba, u której istnieje obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia społecznego, musi zawrzeć umowę z dowolnym otwartym funduszem emerytalnym. Czas na podjęcie decyzji odnośnie wyboru OFE wynosi maksymalnie 7 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie dojdzie do zawarcia umowy, wyznaczenie OFE odbywa się na drodze losowania. Pod uwagę brane są wówczas tylko te OFE, które m.in. posiadają określoną wysokość stóp zwrotu. O tym decyduje Komisja Nadzoru Finansowego.

Każdy może przystąpić wyłącznie do jednego OFE. Warunkiem przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego jest spełnienie określonych wymogów. Co miesiąc na konto OFE zostaje przekazana określona część składek z ubezpieczeń emerytalnych. Reszta tej składki zostaje przekazana na subkonto ZUS.

Osoby ubezpieczone mają możliwość sprawdzania stanu swojego konta w ZUS. Można uzyskać informacje np. o kwocie zwaloryzowanych składek czy wysokości składek znajdujących się w OFE. Każdy ma również możliwość zmiany OFE. Zmiana ta jest bezpłatna i można jej dokonać w każdym momencie. Wówczas istnieje konieczność sporządzenia odpowiedniego pisma do dotychczasowego funduszu. Powinna być zawarta informacja o nowej umowie z OFE. Na tej podstawie następuje wypłata transferowa, czyli przeniesienia dotychczas zgromadzonych środków na nowe konto OFE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *