Wiadomości a kurs walut

Wiadomości a kurs walut

Wiadomo, że w bardzo wielu serwisach informacyjnych można będzie w optymalnym czasie znaleźć odpowiednie informacje jeśli chodzi o kurs walut. Wiadomo, że oczekiwania ludzi

Czytaj wiecej »

Kto może otrzymać emeryturę pomostową?

Kto może otrzymać emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa może być przyznana wyłącznie określonej grupie osób, przy czym należy dodatkowo spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest data urodzenia. Osoby, które chcą ubiegać się o emeryturę pomostową, muszą być urodzone po 31 grudnia 1948 r. Kolejnym wymogiem jest staż pracy w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze. Okres taki musi wynosić minimum 15 lat.

Czytaj wiecej »

Waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur

Waloryzacja odbywa się co roku i jest pewnym sposobem na zwiększenie świadczeń emerytalnych. Waloryzacja obowiązuje od 1 marca. Na czym ona polega? Pod uwagę brane są ceny produktów i usług, koszty utrzymania oraz wzrost płac. Waloryzację oblicza się na podstawie wysokości emerytury, podstawy jej wymiaru, jak również wskaźnika waloryzacji.

Wysokość wskaźnika waloryzacyjnego jest z

Czytaj wiecej »

Kiedy należy przystąpić do OFE?

Kiedy należy przystąpić do OFE?

Każda osoba, u której istnieje obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia społecznego, musi zawrzeć umowę z dowolnym otwartym funduszem emerytalnym. Czas na podjęcie decyzji odnośnie wyboru OFE wynosi maksymalnie 7 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie dojdzie do zawarcia umowy, wyznaczenie OFE odbywa się na drodze losowania. Pod uwagę brane są wów

Czytaj wiecej »

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury
www.bioarea.com.pl

W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego do emerytury. Podstawą do jego przyznania jest stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania. Takie orzeczenie jest wydawane przez lekarza ZUS. Osoba, która chce się ubiegać o do

Czytaj wiecej »