Dodatek pielęgnacyjny do emerytury

www.completeit.pl

W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego do emerytury. Podstawą do jego przyznania jest stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania. Takie orzeczenie jest wydawane przez lekarza ZUS. Osoba, która chce się ubiegać o dodatek pielęgnacyjny musi sporządzić określony wniosek, który następnie zostanie przesłany do ZUS. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Dotyczą one emerytów, którzy ukończyli 75 lat. Wówczas nie istnieje wymóg wypełnienia wniosku ani stawienia się przez lekarzem ZUS.

O dodatek pielęgnacyjny nie mogą ubiegać się emeryci, którzy znajdują się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji, w której emeryt przebywa poza tymi zakładami przez ponad 2 tygodnie. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest okresowo zmieniana. Jest to związane z waloryzacją emerytur oraz dodatków emerytalnych. Od dodatku pielęgnacyjnego nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Ponadto dodatek pielęgnacyjny nie może być egzekwowany administracyjnie lub sądowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *